Local Organizing Committee
 
 Chair: Dajun Ding (Changchun)
 Member:Xiaohong Cai (Lanzhou)
 Qihuang Gong (Beijing)
 Yuhai Jiang (Shanghai)
 Fuli Li (Xi’An)
 Ruxin Li (Shanghai)
  Ri Ma (Changchun)
 Jianmin Yuan (Changsha)
Baohan Zhang (Mianyang)
 Secretary:Ri Ma (Changchun)
 
 
 
Address: 2699 Qianjin Avenue,Changchun 130012,P.R.China
E-mail: iswasmp2@jlu.edu.cn Tel: +86-431-85168819 Fax: +86-431-85168816